Yol Arkadaşları

Türk Gastroenteroloji Derneği
Web Sayfası : http://www.tgd.org.tr/

İnflamatuar Barsak Hastalıkları Derneği
Web sayfası : http://www.ibhd.org.tr